Pocisk karabinowy o masie m=5g porusza się z prędkością 800m/s
przebija deskę o grubości d=2cm i leci z prędkością 600m/s. Oblicz średnią siłę oporu działającą na pocisk podczas przebijania deski.

Proszę o dokłądne rozwiązanie ponieważ jest mi to potrzebne na jutro:(.

1

Odpowiedzi

2010-03-03T20:28:24+01:00
M = 5g = 0,005kg
v₁ = 800 m/s
d = 2cm = 0,02m
v₂ = 600 m/s

W = Fs
Ek₁ = Ek² + W
½mv₁² = ½mv₂² + Fs
F = (½mv₁² - ½mv₂²)/s
F = ½[m(v₁²-v₂²)]/s
F = ½[0,005(640000-360000)/0,02
F = 35000 N
F = 35 kN