1. Z pęku świeżych kwiatów lotosu trzecią, piątą i szóstą część ofiarowano bogom Sziwa, Wisznu i Surya, a czwartą część bogini Bhavani. Pozostałe sześć otrzymał pewien znakomity dygnitarz.
Podaj mi liczbę kwiatów lotosu

2. Zmieszano dwa gatunki kawy: I gatunek po 15 zł za 1 kg, II gatunek po 30 zł 1 kg. Otrzymano 10 kg mieszanki o wartości 280 zł.
Ile wzięto kilogramów jednej, a ile drugiej kawy?

3. Kupiono 8 damskich torebek. Torebki skórzane były po 100 zł, a z imitacji skóry po 60 zł. Razem zapłacono 720 zł.
Ile kupiono skórzanych torebek, a ile z imitacji skóry?

4. Pięciu ludzi, pracując razem tak samo wydajnie, wykonuje pewną pracę w ciągu 8 dni.
Ilu jeszcze należy zatrudnić ludzi, aby wykonać tę pracę w ciągu 4 dni? A ile dni będzie wykonywać tę pracę 8 pracowników?

Proszę o zrobienie tych zadań na poziomie I gim.

2

Odpowiedzi

2010-03-03T13:05:47+01:00
Zad 3
x- torebka ze skóry
y- ---------- ze imitacji skóry

x+y=8
(x*100)+(y*60)= 720

y =8-x
100x+60y=720

y=8-x
100x= 720-60y /20

y=8-x
5x=36-3y

y= 8-x
5x = 36-3(8-x)

y=8-x
5x=36- 24+3x

y=8-x
5x-3x = 12

y=8-x
2x=12/2

y=8-x
x=6

y=8-6=2 - zostało zakupione 2 torebki z imitacji skóry
x= 6 - zostało zakupione 6 torebek ze skóry
bo 2+6= 8 torebek
2*60+6*100= 120+600=720

6 2 6
2010-03-03T13:14:59+01:00
1. Z pęku świeżych kwiatów lotosu trzecią, piątą i szóstą część ofiarowano bogom Sziwa, Wisznu i Surya, a czwartą część bogini Bhavani. Pozostałe sześć otrzymał pewien znakomity dygnitarz.
Podaj mi liczbę kwiatów lotosu
1/3x+1/5x+1/6x+1/4x+6=x
2/6x+1/6x+4/20x+5/20x+6=x
3/6x+9/20x+6=x
10/20x+9/20x+6=x
6=x-19/20x
6=1/20x /*20
x=120


2. Zmieszano dwa gatunki kawy: I gatunek po 15 zł za 1 kg, II gatunek po 30 zł 1 kg. Otrzymano 10 kg mieszanki o wartości 280 zł.
Ile wzięto kilogramów jednej, a ile drugiej kawy?
15x+30y=280
x+y=10

x=10-y
15(10-y)+30y=280
150-15y+30y=280
15y=280-150
15y=130 /:15
y= 8 i 2/3
x=10-8 i 2/3
x=1 i 1/3

3. Kupiono 8 damskich torebek. Torebki skórzane były po 100 zł, a z imitacji skóry po 60 zł. Razem zapłacono 720 zł.
Ile kupiono skórzanych torebek, a ile z imitacji skóry?

X+y=8
100x+60y=720
x=8-y
800-100y+60y=720
800-720=100y-60y
40y=80 /:40
y=2
x=8-2
x=6

4. Pięciu ludzi, pracując razem tak samo wydajnie, wykonuje pewną pracę w ciągu 8 dni.
Ilu jeszcze należy zatrudnić ludzi, aby wykonać tę pracę w ciągu 4 dni? A ile dni będzie wykonywać tę pracę 8 pracowników.
W 8 dni pracę wykonuje 5 ludzi 8*5=40 roboczodni
W 4 dni pracę wykona 5*2 ludzi, czyli 10 bo 40r/d:4 dni=10 robotników
40r/d:8 pracowników=5 dni
11 4 11