Zadanie 1
Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego którego przekątna podstawy ma 5√2 a pole powierzchni całkowitej jest równe 276cm
zadanie 2
Podstawą graniastosłupa prostego jest kwadrat o boku 12cm wysokość graniastosłupa jest równa 24cm. Oblicz długość przekątnej graniastosłupa.

1

Odpowiedzi

2010-03-03T08:19:38+01:00