Zaznacz prawidłową odpowiedź i napisz działania.
Zadanie 1.
Rok przystąpienia polski do Unii Europejskiej jest liczbą czterocyfrową, w której cyfra tysięcy jest o 50% mniejsza od cyfry jedności. Cyfra dziesiątek jest o 2 mniejsza od cyfry tysięcy i jest taka sama jak cyfra setek. Suma wszystkich cyfr szukanej liczby czterocyfrowej wynosi 6. Które równanie pozwoliłoby wyliczyć cyfrę jedności x szukanej liczby ?
a) 1,5x-2=6 b) 2,5x-4=6 c) 2x-4=6 d) 3,5x-4=6
Zadanie 2.
Symbol Paryża - wieża Eiffla - ma wysokość 0,32 km, a Pałac Kultury i Nauki w Warszawie ma wysokość 230m . Ile razy wieża Eiffla jest wyższa od Pałacu Kultury i Nauki? Wynik podaj w przybliżeniu do 0,1.
a) 1,4 razy b) 1,3 razy c)14 razy d) 13 razy
Zadanie 3
Pojedyncza karta do gry o Unii Europejskiej jest prostokątem o przekątnej długości 10 cm i krótszym boku równym 6cm. Powierzchnia tej karty wynosi:
a) 28cm² b) 48cm² c) 80cm² d) 60cm²

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T10:44:14+01:00
Zaznacz prawidłową odpowiedź i napisz działania.
Zadanie 1.
Rok przystąpienia polski do Unii Europejskiej jest liczbą czterocyfrową, w której cyfra tysięcy jest o 50% mniejsza od cyfry jedności. Cyfra dziesiątek jest o 2 mniejsza od cyfry tysięcy i jest taka sama jak cyfra setek. Suma wszystkich cyfr szukanej liczby czterocyfrowej wynosi 6. Które równanie pozwoliłoby wyliczyć cyfrę jedności x szukanej liczby ?
x-cyfra jedności
0,5x-2-cyfra dziesiątek
0,5x-2-liczba setek
0,5x-liczba tysiecy
x+0,5-2+0,5x-2+0,5x=6
3,5x-4=6
a) 1,5x-2=6 b) 2,5x-4=6 c) 2x-4=6 d) 3,5x-4=6
Odp:d).

Zadanie 2.
Symbol Paryża - wieża Eiffla - ma wysokość 0,32 km, a Pałac Kultury i Nauki w Warszawie ma wysokość 230m . Ile razy wieża Eiffla jest wyższa od Pałacu Kultury i Nauki? Wynik podaj w przybliżeniu do 0,1.
0,32km=320m
320m:230m=1,39= w przybliżeniu 1,4 razy
a) 1,4 razy b) 1,3 razy c)14 razy d) 13 razy
odp: a)
Zadanie 3
Pojedyncza karta do gry o Unii Europejskiej jest prostokątem o przekątnej długości 10 cm i krótszym boku równym 6cm.
korzystam ze wzoru Pitagorasa
c2=a2+b2
a2=10 do 2-6 do 2
a2=100-36
a=/64
a=8
teraz obliczam pole
P=a*b
P=8*6
P=46cm3

Powierzchnia tej karty wynosi:
a) 28cm² b) 48cm² c) 80cm² d) 60cm²
odp: b).
1 5 1