Odpowiedzi

2009-10-20T14:16:54+02:00
Sytuacja I
Krytyka częściowo słuszna, ale zbyt szeroko zakrojona.
Mamy z nią do czynienia, gdy ktoś używa wobec nas sfor­mułowań zaczynających się od "Ty zawsze ... ", albo "Ty nigdy", na przykład:
osoba A: Ty nigdy nie przychodzisz na czas! albo:
osoba A: Zawsze, gdy chcę ci coś powiedzieć, boli cię głowa.
Zarówno zgadzając się, jak i przecząc tym uwagom przyjęli­byśmy fałszywy obraz rzeczywistości, jaki tworzy osoba krytyku­jąca. Asertywna odpowiedź powinna zmierzać do weryfikacji faktów i ustalenia tego, co istotnie może podlegać słusznej krytyce, na przykład:
osoba B: Istotnie już drugi raz w tym tygodniu spóźniłam się, ale to nieprawda, że nigdy nie przychodzę na czas. W pozostałe dni przychodziłam punktualnie na nasze spotkania.
albo:
osoba B: Prawdą jest, że zarówno wczoraj, jak i dzisiaj trudno mi było się skupić na tym co do mnie mówiłaś. Ale nie jest prawdą, że zawsze boli mnie głowa, gdy chcesz mi coś powiedzieć, zwykle chętnie cię słucham.