ZAD1.Pewien towar wraz z 7% podatkiem VAT kosztuje 42zł 80gr.Gdy VAT wzrośnie do 22%,to ten sam towar będzie kosztować:WIEM ŻE WYJDZIE 48ZŁ80GR ALE JAK TO OBLICZYĆĆ POMOCYY
ZAD2.Rolinki ma 16hektarów pola.Oblicz powierzchniętegopola na planie wykonanym w skali 1:20 000.WIEM ŻE WYJDZIE 8CM KWADRATOWYCH ALE JAK TO OBLICZYĆĆ???
POMOCYY DAM NAJJJ MAM TO NA JUTROO PLISS:)!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T20:28:45+01:00
ZAD1.
x - cena towaru bez podatku
7%=0,07
7% z x to 0,07x

x+0,07x=42,80zł
1,07x=42,80 /:1,07
x=40

gdyby VAT wynosił 22% (0,22), to towar kosztowałby"

40+0,22*40=40+8,8=48,80 [zł]

ZAD2.Rolinki ma 16hektarów pola.Oblicz powierzchniętegopola na planie wykonanym w skali 1:20 000.WIEM ŻE WYJDZIE 8CM KWADRATOWYCH ALE JAK TO OBLICZYĆĆ???
POMOCYY DAM NAJJJ MAM TO NA JUTROO PLISS:)!

16ha - pole
1ha to pole kwadratu o boku 100m, czyli 100m*100m=10000m^2
16ha=16*1ha=16*10000m^2=160 000m^2

skala 1:20000 oznacza, że 1cm na mapie odpowiada 20000cm w rzeczywistości
20000cm=200m

1cm na mapie to 200m w rzeczywistości

PRZYJMIJMY, ŻE POLE MA KSZTAŁT KWADRATU
160000m^2=400m*400m

1cm na mapie to 200m w rzeczywistości /*2
2cm na mapie to 400m w rzeczywistości

400m to bok kwadratu w rzeczywistości - na mapie 2 cm

pole będzie wówczas wynosić 2cm*2cm=4 cm^2

ODPOWIEDŹ WYSZŁA INNA, ALE MAJĄC SKALĘ NIE BIERZEMY POD UWAGĘ POWIERZCHNI A DŁUGOŚCI BOKÓW