Długość krawędzi sześcianu : 3 cm
pole powierzchni sześcianu : ??
objętość sześcianu : ??


długość krawędzi sześcianu : 10 cm
pole powierzchni sześcianu : ??
objętość sześcianu : ??

długość krawędzi sześcianu : ??
pole powierzchni sześcianu : 24 dm2
objętość sześcianu : ??

długość krawędzi sześcianu : ??
pole powierzchni sześcianu : ??
objętość sześcianu : 125 m3

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T20:23:19+01:00
Korzystamy ze wzorów
Pp=6a²
V= a³, gdzie a- dł. krawędzi sześcianu


długość krawędzi sześcianu : 3 cm
pole powierzchni sześcianu : ?? 6*9cm²= 54cm²
objętość sześcianu : ??27cm³


długość krawędzi sześcianu : 10 cm
pole powierzchni sześcianu : ?? 6*100cm²= 600cm²
objętość sześcianu : ?? 1000 cm³

długość krawędzi sześcianu : ?? 2DM
pole powierzchni sześcianu : 24 dm2= 6a²/:6
4dm²=a²
2dm=A
objętość sześcianu : ?? 8dm³

długość krawędzi sześcianu : ?? 5m
pole powierzchni sześcianu : ?? 6*25m²=150m²
objętość sześcianu : 125 m3
a³= 125m³
a= 5m
8 3 8
2010-03-02T20:25:55+01:00
1. dł krawędzi- a
pole powierzchni a^2*4
objętość a^3


1)3cm
36 cm 2
27 cm3

2)10 cm
400cm2
1000cm3

3) pierwiastek z 6= 2 pierwiastki z 3
24dm2
8 pierwiastków z 27

4.)5dm
100 dm2
125 dm3
7 1 7
2010-03-02T20:29:30+01:00
Długość krawędzi sześcianu : 3 cm
pole powierzchni sześcianu =6* 3*3=6*9=54cm2
objętość sześcianu=3*3*3=27cm3


długość krawędzi sześcianu : 10 cm
pole powierzchni sześcianu= 6* 10*10=6*100=600cm2
objętość sześcianu=10*10*10=1000cm3

długość krawędzi sześcianu =2 dm
24:6 =4 pierwiastek kwadratowy z 4 =2 dm
pole powierzchni sześcianu : 24 dm2
objętość sześcianu =2*2*2 =8 dm3

długość krawędzi sześcianu =5 m
pierwiastek sześcienny ze 125 =5
pole powierzchni sześcianu=6*5*5=6*25=150m2
objętość sześcianu : 125 m3

* oznacza znak mnożenia
7 3 7