Okresl charakter chemiczny tlenkow i napisz odpowiednie rownania reakcji z woda....................K2O to tlenek.........Równanie reakcji ma postać...............................SO3 to tlenek................Równanie reakcji ma postać.............................

1

Odpowiedzi

2009-10-20T13:42:10+02:00
K₂O to tlenek ZASADOWY.
Równanie reakcji ma postać: K₂O + H₂O → 2KOH

SO₃ to tlenek KWASOWY .
Równanie reakcji ma postać: SO₃ + H₂O → H₂SO₄