Odpowiedzi

2010-03-02T20:25:06+01:00
Święty Szczepan
Z pochodzenia jak wszyscy pierwsi chrześcijanie był Żydem. Zwierzchnik grupy nazywanej hellenistami. Szczepan, odcinając chrystianizm od kultu jerozolimskiego, stworzył warunki jego powszechnego krzewienia. Pragnął oczyścić judaizm i zreformować go przez powrót do źródeł (z wyjątkiem przykazań dotyczących świątyni i kultu ofiarnego) i dlatego zerwał z jego instytucją. Zginął w 36 roku ukamienowany przez miejscową społeczność żydowską w Jerozolimie.
W ikonografii przedstawiany jest w dalmatyce. Atrybutami świętego są: kamienie na księdze Ewangelii lub w rękach, gałązka palmowa