Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T20:21:49+01:00
1.Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
2.Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
3.Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4.Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5.Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6.Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7.Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
8.Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
9.Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami
2010-03-02T20:25:25+01:00
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios”
„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”
„Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię”
„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”
„Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani”
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z Powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios”