Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-02T20:23:36+01:00
V = π12²*15
V = 2160π
V ≈ 6800cm²
6800cm² = 6,8 l

odp. Wody do garnka można wlać 6,8 l
2010-03-02T20:24:47+01:00
V=πr²h
V=3,14×(1,2dm)²×1,5dm
V=6,78dm³=6,78l