Rozwiąż nierówności 1
2x²+3x+4< 0
-x²+2x-3> 0
-3x²-0,2x+1> 0
½x²-x+5> 0
0,75y²+0,25y+3< 0
-¼z²-2< 0
Rozwiąż nierówności 2
x²+6x+9> 0
-x²=10x-25≤ 0
y²--y+¼≤ 0
y²+0.4y+0,04≤ 0
25z²-60z+36< 0
2z²-8z+8> 0
-18x²+12x-2< 0
Rozwiąż nierówności 3
x²-2x-3> 0
x²+4x-12< 0
-y²+8y-15≤ 0
12y²-11y+2< 0
z²+4,8z-1> 0
-2z²+½ z-¼≥ 0
x²-9¼x+20⅛≤ 0
x²-0,35x-0,15> 0
Rozwiąż nierówności 4
x²+6x+5> 0
x²-3x-4≤ 0
z²+2z+3> 0
-y²-1,2y-3,4≤ 0
6x²-12x≥ 0
½ z-3z+5< 0
-¾x²+3x≤ 0
2y²-24> 0
7z²-14z< 0
-⅓x²-9< 0
5x²+1> 0

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T07:18:28+01:00
A) 2x²+3x+4< 0
Δ=b₂-4ab a=2 b=3 c=4
Δ=9-32= -23 to oznacza ze nie ma rozwiazania

b)-x²+2x-3> 0
Δ=b₂-4ab a=-1 b=2 c= -3
Δ=4-4×(-1)×(-3)=4-12=-8 tak jak na górze nie ma rozwiazania jezeli delta jest mniejsza od 0