Uzupełnij równania dysocjacji jonowej soli.

a) NaCl--H2O-->.............+........

b) ............- -H2O-->Ca2+ + 2NO3-

c) Fe2(SO4)3 --H2O-->.............+..............

d) ............--H2O--> Cr3+ + 3NO3-

e) K2CO3 --H2O--> ............+...........

daje naj z gory dzieki

1

Odpowiedzi

2013-03-12T13:34:44+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) NaCl --H₂O--> Na⁺ + Cl⁻

b) Ca(NO₃)₂ --H₂O--> Ca²⁺ + 2NO₃⁻

c) Fe₂(SO₄)₃ --H₂O--> 2Fe³⁺ + 3SO₄²⁻

d) Cr(NO₃)₃ --H₂O--> Cr³⁺ + 3NO₃⁻ 

e) K₂CO₃ --H₂O--> 2K⁺ + CO₃²⁻

12 5 12