Odpowiedzi

2010-03-02T20:39:53+01:00
Em =Ek+Ep
Em=mv² na 2 + mhg
Em=0,8kg*400m²/s²+0,8kg*5m*10m/s²
E mechaniczna=320J+40J
Em=360J
2010-03-02T20:44:14+01:00
W chwili, o której mówi zadanie, oszczep znajdował się na maksymalnej wysokości lotu (jest tak dlatego, ponieważ wtedy wektor prędkości jest równoległy do poziomu i nie ma żadnej składowej na osi 'y'). Możemy zapisać wzór na wartość energii, całkowitej podczas ruchu, czyli:

E=Epotencjalna+Ekinetyczna

Mamy, że:

Epotencjalna=mgh, gdzie: m - masa ciała, g - przyspieszenie ziemskie, h - wysokość;

Ekinetyczna=(mv²)/2, gdzie: v - prędkość ciała. W tym przypadku:
m=0.8 kg,
v=20 (m/s),
h=5 m.
Czyli:

E=[0.8kg*10(m/s²)*5m]+[0.8kg*{20(m/s)}²]/2=40J+160J=200J
2010-03-15T17:55:53+01:00
V=20m/s
h=5m
m=0,8kg
Ec=Ek+Ep

Ek=½mv²=½*0,8*400=160J
Ep=mgh Ep=0,8*10*5=40J
Ec=200J