1.oblicz stężenie procentowe 2-molowego roztworu chlorku sodu którego gęstość wynosi 1,2 gm cm³
2.ile gramów wody odparowano z 200 gramów 25 % roztworu kwasu octowego jeżeli otrzymano roztwór 38 %
3.oblicz objętość 0,2 -molowego roztworu w którym rozpuszczono 10 gramów wodorotlenku potasu
4.oblicz gęstość 15% roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu molowym równym 0,3 mol/dm³
5.ile moli kwasu azotowego V należy użyć aby otrzymać 200 cm³ 0,5 -molowego roztworu ?
6.oblicz masę dolanej wody do 155 gramów 25 % roztworu chlorku potasu jeżeli otrzymano roztwór 10 %

1

Odpowiedzi

2010-03-05T14:41:15+01:00
Rozwiązania do zadań są w załączniku :)