Wytłumacz co to znaczy w średniowieczu ?????
To są zwyczaje rycerskie więc do każdego podpunktu po 5 zdań lub więcej kto zrobi to najlepiej dam naj.
Najlepiej korzystaj ze słownikiem Języka Polskiego.

1. Ślubował damie serca.
2. Ratowanie skazańca od śmierci.
3. Podarunek na pożegnanie.
4. Wjazd wojenny.
5. Uścisk dłoni.
6. Dama serca.
7. Polowanie

3

Odpowiedzi

2010-03-02T20:38:29+01:00
1 Ślubował że będzie wiernym, sumiennym i oddanym mężczyzną. Rycerz średniowiecza zawsze pomagał swojej damie. Zawsze dbał o nią. Zawsze ją bronił i kochał. Nigdy jej nie opuści.
2 Ratował skazańca od śmierci. Stawał za skazańcem murem nawet w najtrudniejszych wypadkach. Był broniący. Zawsze walczył o sprawiedliwość. Nigdy nie pozostawia skazańca na śmierć.
3 Na pożegnanie zawsze dawał podarunek. Nigdy nie odchodził bez pożegnania.
5 Na powitanie i pożegnanie. Kulturalnie się zachowywać. Dbać o dobre imię.
6 Był poddanym damie. Nigdy nie zostawiał damy swojego serca. Był kochający. Dbający i myślący o swojej pani.
7 Zawsze o świcie. Odważny, stanowczy. Lubiący ryzyko.
2 1 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T21:46:03+01:00
1)Ślubowanie damie było obyczajem zachodnim, mniej popularnym w Polsce. Rycerz obierał sobie damę serca, której przysięgał dozgonną wierność i obronę godności.

2)średniowieczny obyczaj nakrywania głowy skazańca. ... wówczas dawała wszystkim znać, że pragnie go poślubić i tym sposobem ratuje go przed karą i śmiercią.

3)Na pożegnanie należało dziewczynie ofiarować klejnot na dowód, że miała ona kochanka. Im większą liczbę klejnotów na szyi nosiła dziewczyna, tym była lepszą partią. Także ze względu na wnoszony w nich posag. Wypadało, aby panna na wydaniu miała ich ponad dwadzieścia. Ta, której nie udało się zgromadzić dwudziestu podarowanych klejnotów, była wzgardzana przez miejscowych kawalerów.

4)Wjazd do miasta w pełnym rynsztunku bojowym – w średniowieczu był obyczaj wjazdu do miasta w pełnym uzbrojeniu. Oznaczało to gotowość do walki. Z jakości i ilości ekwipunku można było ocenić zamożność rycerza.

5)Uścisk dłoni ma dawać poczucie wiarygodności, ale może być przekazem ... gesty oznaczające OK i zwycięstwo mają w różnych kulturach znaczenie obraźliwe!

6)Jednym z elementów „wzorowej biografii” średniowiecznego rycerza było posiadanie damy serca, szlachetnej i pięknej, którą wysławia się za jej urodę


7)POkazywanie że posiada się umiejętność polowania aby dama nie wiedziała ż jesteś tym jedynym
1 5 1
2010-03-02T22:50:05+01:00
1)Rycerz w owym zwyczaju ślubował damie swego serca wierność i obronę.

2)Kiedy kobieta rzycila mężczyźnie chuste na głowe pokazywała że chce go poślubić i tym samym ratowała do od śmierci

3)Mężczyzna ofiarował na pożegnanie dziewczynie klejnot na dowód, że ma ona kochanka. Kiedy panna "na wydaniu" miała ich mniej niż dwadzieścia była wyśmiewana przez innych kawalerów.

4)Wjazd do miasta w pełnym uzbrojeniu. Który oznaczał gotowość do walki.


6)W średniowieczu "wypadało" by każdy rycerz posiadał swą damę serca która musiała być piekna i mógł się nie "pochwalic"


7)Pewnien rodzaj popisywania się by zdobyć wybrankę. Oznaczało to że ma zdoności i może być dobrym przykladem na męża
1 3 1