Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-02T22:20:45+01:00
W Unii Europejskiej przyjęte jest rozwiązanie ,że na rynku finansowym działają:

* instytucje kredytowe / banki depozytowe kredytowe /
* instytucje inwestycyjne / firmy inwestycyjne /
* instytucje ubezpieczeniowe

System bankowy obejmuje następujące grupy banków :

1. Banki centralne – bank centralny to bank państwowy który równocześnie spełnia 3 funkcje : banku emisyjnego, bank banków i banku gospodarki narodowej. W Polsce to Narodowy Bank Polski / NBP/
2. Banki operacyjne /komercyjne/ to banki : depozytowo – kredytowe i uniwersalne ,najbardziej rozpowszechnione
3. Banki specjalne – to banki których sfera działania ma specjalny charakter pod względem zakresu i formy działania lub rodzaju klientów - / specjalizacja terytorialna / ogólnokrajowe , regionalne / , branżowa /przemysłowe , rolne , budowlane/.Banki specjalne to także banki inwestycyjne , komunalne ,hipoteczne .

Banki inwestycyjne zajmują się głównie usługami związanymi z operacjami papierami wartościowymi – investment banking.
4. Kasy oszczędnościowe – występuje ścisłe powiązanie działalności oszczędnościowej tych instytucji z potrzebami drobnych wytwórców, gospodarstw domowych i samorządów. Są samodzielnymi bankami uniwersalnymi , których organem założycielskim są samorządy lokalne.
5. Spółdzielczość kredytowa – to instytucje drobnego kredytu zorganizowane w oparciu o prawo spółdzielcze. Występuje tu powiązanie wkładów członków spółdzielni /kredytobiorców / z solidarną odpowiedzialnością za działalność spółdzielni .Obecnie są bankami uniwersalnymi.

Współczesną tendencją jest grupowanie się banków w holdingi bankowe i konglomeraty finansowe / Allianz , Zurich Insurance , Citigroup/. Np. Citigroup zatrudnia 200 000 pracowników i jest obecna w 100 krajach. Holding to korporacja która jest posiadaczem akcji jednego lub więcej banków. Konglomerat finansowy to rodzaj holdingu finansowego , instytucja gdzie pod „jednym dachem” są świadczone usługi bankowe, ubezpieczeniowe i maklerskie. Holdingi ograniczają konkurencję podwyższają opłaty dla klientów, nie uwzględniają lokalnych potrzeb , ale są bardzo efektywne, zmniejszają ryzyko bankructwa ,oferują szerszy wachlarz usług. Powstanie holdingów i konglomeratów finansowych zamazuje wyraźny podział między bankami uniwersalnymi a inwestycyjnymi .
3 3 3