Punkty C, D dzielą odcinek AB na trzy odcinki. Wiedząc, że IACI=18cm, IDBI=15cm i IABI=26cm ustal:
a) w jakiej kolejności punkty A,B,C,D leżą na prostej AB
b) długości trzech odcinków otrzymanych z podziału odcinka AB przez punkty C,D.

1

Odpowiedzi

2010-03-02T20:30:42+01:00