Potrzebuje odpowiedzi na pytania do tego fragmentu tekstu ... PROSZĘ O POMOC ...


Tomasz Morus - Utopia (fragm.)
Widzicie więc,że w Utopii pod żadnym pozorem nie wolno oddawać się próżniactwu i lenistwu.Nie ma tam ani jednej winiarni czy piwiarni,ani domu rozpusty,nie ma żadnej sposobności do zepsucia,żadnych brudnych nor,bądź do przyzwoitej rozrywki.W ślad za takimi obyczajami całego społeczeństwa musi iść dostatek,a ponieważ z tego dobrobytu korzystają wszyscy równomiernie,przeto w Utopii nie wiedzą,co to jest biedny lub żebrak.Do senatu stołecznego miasta Amaurotum wysyła się corocznie po trzech posłów z każdego miasta.Skoro tylko stanie się wiadome,że w jednej okolicy jest nadmiar pewnych produktów,w innej zaś niedobór,wówczas miasto zasobniejsze wyrównuje niedostatek drugiego, i to bez żadnego wynagrodzenia.Lecz tak jak pewne miasto udziela innemu darmo ze swoich zasobów,tak samo jeśli ono znowu jest w potrzebie ,otrzymuje pomoc od innego miasta,które nie jest zobowiązane żadnym dobrodziejstwem do wzajemności.Tak więc wszyscy mieszkańcy tej wyspy stanowią jakby jedną rodzinę.[...]Nadwyżkę wszelkich plonów wywozi się za granice,a więc wielką ilość zboża,miodu,wełny,lnu,drzewa,tkanin szkarłatnych,futer,wosku,łoju,skór oraz zwierząt domowych.Siódmą część tego wszystkiego rozdziela się między ubogich kraju,do którego wysyła się wspomniane towary,resztę zaś sprzedaje się za cenę umiarkowaną.zadania:
1.Jakie wady,częste w rzeczywistych społeczeństwach, nie występują w Utopii?
2.Jakimi zaletami odznacza się społeczna organizacja życia w tym państwie?
3.Dlaczego mieszkańcy wyspy stanowią jedna rodzinę?Wskaż w tekście wątki uzasadniające to określenie.
4.Wskaż w powyższym tekście te cechy ustroju Utopii ,które ograniczają wolność jednostki i omów je krótko.
5.Czy w ustroju Utopii dominuje dobro jednostki,czy-całego społeczeństwa?Które z podanych tu określeń najlepiej charakteryzują cech społeczeństwa Utopii,a które-najgorzej?
a)komunizm
b)liberalizm
c)egalitaryzm
d)totalitaryzm

2

Odpowiedzi

2010-03-02T20:40:43+01:00
1. W Utopii nie ma odrębnych warstw społecznych.
2. Nie ma tam możliwości "zepsucia"
3. Wszyscy wspierają się nawzajem. "Skoro tylko stanie się wiadome,że w jednej okolicy jest nadmiar pewnych produktów,w innej zaś niedobór,wówczas miasto zasobniejsze wyrównuje niedostatek drugiego, i to bez żadnego wynagrodzenia."
4. Nie ma tam możliwości do rozrywki.
5. Dobro całego społeczeństwa.
Najlepiej a.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T00:20:14+01:00
1. W Utopii społeczeństwo nie jest leniwe. Nikt nie ma nałogów ani nikt nie odczuwa potrzeby zaspokajania swoich pragnień w domach rozpusty. Wszyscy są traktowani tak samo i mają tyle samo - nie ma ludzi ubogich.

2. Dobra są rozdzielane równo pomiędzy wszystkich, a życie prywatne nie stwarza okazji do "zepsucia społeczeństwa".

3. „Tak więc wszyscy mieszkańcy tej wyspy stanowią jakby jedną rodzinę.[...]Nadwyżkę wszelkich plonów wywozi się za granice. (...) Siódmą część tego wszystkiego rozdziela się między ubogich kraju,do którego wysyła się wspomniane towary” i „Lecz tak jak pewne miasto udziela innemu darmo ze swoich zasobów,tak samo jeśli ono znowu jest w potrzebie ,otrzymuje pomoc od innego miasta,które nie jest zobowiązane żadnym dobrodziejstwem do wzajemności.” - Jak w rodzinie, dobro i pomoc nie płynie z przymusu, ale z poczucia się do obowiązku pomocy.

4. Jednostka tam niemal nie istnieje, taki ustrój pogwałca indywidualność - brak rozrywek, wszyscy stanowią tłum i masę wykonujący to samo. Jednostki nie mają prawa rozwijać się według norm nie gwałcących praw człowieka - a jednak przekraczających ogólno przyjęte zasady.

5.
a) komunizm - ta odpowiedź pasuje najbardziej, ponieważ jak w tym ustroju właśnie, nie ma własności prywatnej - wszyscy mają mieć po równo niezależnie od zajęcia
c) egalitaryzm - jest on niemal nierozłączny z komunizmem, ponieważ zakłada on, że najsprawiedliwiej jest, gdy warunki życia i prawa są wobec wszystkich takie same
d) totalitaryzm - pasuje tylko trochę, ale jednak - cechy wspólne z Utopią: w tym ustroju normy zachowania, status majątkowy obywateli i wzorce życia osobistego są zależne od władz

b) liberalizm - ten ustrój nie pasuje chyba w ogóle, ponieważ w Utopii szeroko rozumiana wolność zdecydowanie nie ma miejsca

3 3 3