1,Pociąg rusza ze stacji i porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 0,5 m/s kwadrat aż do osiągnięcia szybkości 120 km/h.Oblicz jak długorozpędził się pociągi jaką drogę w tym czasie przebył
2,ciało w ciagu 8 sekund zmieniło swoją prędkośc z 10 m/s do 26m.Oblicz średniie przyspieszenie tego ciała
3,Cało w ciągu1 minuty i 12 sekund zmieniło swoją prędkosc od 4 m/s do 44 m/s
Oblicz średnie przyspieszenie jakie uzyskało to ciało
daje najj ;))

3

Odpowiedzi

2010-03-02T20:49:55+01:00
1)v=120km/h=33 1/3m/s
a=v/t t=v/a
t=66 2/3(s)
s=at²/2
s=2500/9=277 7/9(m)
2)
a=16/8=2(m/s²)
3)
a=40/72=10/18=5/9(m/s²)
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T20:50:34+01:00
Zad1
Dane:
a = 0,5 [m/s²]
V = 120km/h = 120 000m/3600 s = 33,3 [m/s]
V₀ = )
Rozw.:
a = ΔV/t
ΔV = V - V₀
czyli
a = V - V₀ / t
V₀ = 0
więc
a = V/t
t = V/a = 33,3 [m/s] / 0,5 [m/s²] = 66,6 s
S =at²/2 = 0,5 [m/s²] × (66,6 s)² / 2 = 1108,89 m
Zad2
Dane:
t = 8s
V₀ = 10m/s
V = 26 m/s
Rozw.:
a = ΔV/t
ΔV = V - V₀
czyli
a = V - V₀ / t = 16 [m/s] / 8 s = 2 [m/s²]
Zad3
Dane:
t = 1 min 12 s = 72 s
V₀ = 4 m/s
V = 44 m/s
Rozw.:
a = ΔV/t
ΔV = V - V₀
czyli
a = V - V₀ / t = 40 [m/s] / 72 s = 0,55 [m/s²]
4 5 4
2010-03-03T00:40:16+01:00
1,Pociąg rusza ze stacji i porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 0,5 m/s kwadrat aż do osiągnięcia szybkości 120 km/h.Oblicz jak długorozpędził się pociągi jaką drogę w tym czasie przebył

vp=0
vk=120 km/h=120*1000m/3600s=1200/36 m/s=100/3 m/s
a=0,5 m/s²
t=?
S=?

a=Δv/t
t=Δv/a
t=100/3 m/s:0,5 m/s²
t=200/3 s
t=66 i 2/3 s

S=at²/2
S=0,5 m/s²*(200/3 s)²/2
S=0,5 m/s²*40000/9 s²/2
S=10 000/9 m
S=1111 i 1/9 m


2,ciało w ciagu 8 sekund zmieniło swoją prędkośc z 10 m/s do 26m.Oblicz średniie przyspieszenie tego ciała

t=8s
vp=10 m/s
vk=26m/s

a=Δv/t
a=(26m/s-10 m/s )/8s
a=16 m/s:8s
a=2 m/s²


3,Cało w ciągu1 minuty i 12 sekund zmieniło swoją prędkosc od 4 m/s do 44 m/s
Oblicz średnie przyspieszenie jakie uzyskało to ciało

t=1 minuty i 12 sekund =72s
vp=4 m/s
vk=44 m/s

a=Δv/t
a=(44 m/s -4 m/s)/72s
a=40 m/s:72s
a=5/9 m/s²
a=0,(5)m/s²


1 5 1