Odpowiedzi

2010-03-02T20:38:35+01:00
Paprotniki;
-języcznik zwyczajny
-pióropusznik strusi
-paprotka zwyczajna
-długosz królewski
-podrzeń żebrowiac

mszaki;
gajnik lśniący,
płonnik pospolity,
torfowce,
rokietnik pospolity,
bielistka sina.
34 4 34
2010-03-02T20:38:58+01:00
MSZAKI
* bagiennik widłakowaty (Pseudocalliergon lycopodioides)
* bagiennik żmijowaty (Pseudocalliergon trifarium)
* bagnik (Philonotis) - wszystkie gatunki z wyjątkiem:
o bagnik zdrojowy (Philonotis fontana)
* bezlist okrywowy (Buxbaumia viridis)
* bezrąbek czterokanciasty (Pyramidula tetragona)
* błotniszek wełnisty (Helodium blandowii)
* błyszcze włoskowate (Tomentypnum nitens)
* boczeń nastroszony (Pleurochaete squarrosa)
* brodek Randa (Tortula randii)
* brodek zwisły (Tortula cernua)
* długoszyj piłkowany (Tayloria serrata)
* drabinowiec mroczny (Cinclidium stygium)
* drobniaczek łukowaty (Seligeria campylopoda)
* drobniaczek rozłożysty (Seligeria patula)
* drobniaczek wapienny (Seligeria calcarea)
* gajniczek krótkodzióbkowy (Loeskeobryum brevirostre)
* gładysz paprociowaty (Homalia trichomanoides)
* haczykowiec błyszczący (Hamatocaulis vernicosus)
* jeżolist zwyczajny (Antitrichia curtipendula)
* kędzierzawka krucha (Tortella fragilis)
* kędzierzawka żółtozielona (Tortella flavovirens)
* krótkoząb skalny (Brachydontium trichodes)
* krótkosz namurnikowy (Brachythecium geheebii)
* krzewik źródliskowy (Thamnobryum alopecurum)
* krzywoszczeć pogięta (Campylopus flexuosus)
* krzywoszczeć Schimpera (Campylopus schimperi)
* krzywoszczeć torfowa (Campylopus pyriformis)
* krzywoszyj korzeniowy (Amblystegium radicale)
* krzywoząb podsadnikowy (Anacamptodon splachnoides)
* miechera (Neckera) - wszystkie gatunki
* moczara (żaglik) sierpowata (Dichelyma falcatum)
* moczara (żaglik) włoskowata (Dichelyma capillaceum)
* mokradłosz wielkolistny (Calliergon megalophyllum)
* mokradłosz Richardsona (Calliergon richardsonii)
* mszar krokiewkowaty (Paludella squarrosa)
* naleźlina (Andreaea) - wszystkie gatunki
* nastroszek (Ulota) - wszystkie gatunki
* nibyprątnik torfowy (Pseudobryum cinclidioides)
* nurzypląs czarniawy (Cinclidotus riparius)
* nurzypląs lancetowaty (Cinclidotus fontinaloides)
* osadniczek goły (Discelium nudum)
* parzęchlin (Meesia) - wszystkie gatunki
* pędzliczek brodawkowaty (Syntrichia papillosa)
* pędzliczek chiński (Syntrichia sinensis)
* pędzliczek gładkowłoskowy (Syntrichia laevipila)
* pędzliczek szerokolistny (Syntrichia latifolia)
* pędzliczek zielonawy (Syntrichia virescens)
* płaskolist lśniący (Hookeria lucens)
* płaskomerzyk orzęsiony (Plagiomnium drummondii)
* podsadnik kulisty (Splachnum sphaericum)
* podsadnik pęcherzykowaty (Splachnum ampullaceum)
* prątnik brandenburski (Bryum neodamense)
* prątnik jajowaty (Bryum subneodamense)
* prątnik meklemburski (Bryum warneum)
* prątnik nadobny (Bryum calophyllum)
* prątnik okrągłolistny (Bryum cyclophyllum)
* prątnik solniskowy (Bryum salinum)
* prątnik zbiegający (Bryum weigelii)
* rokiet łąkowy (Hypnum pratense)
* rokiet Sautera (Hypnum sauteri)
* rozłupek brunatny (Schistidium brunnescens)
* rozłupek czarniawy (Schistidium atrofuscum)
* rozłupek wiotki (Schistidium flaccidum)
* rozłupek włoskoząb (Schistidium trichodon)
* różnoząb delikatny (Cynodontium tenellum)
* różnoząb smukły (Cynodontium gracilescens)
* różnoząb zwodniczy (Cynodontium fallax)
* siatkoząb darniowy (Coscinodon cribrosus)
* sierpowiec błyszczący (Drepanocladus vernicosus)
* sierpowiec brudny (Drepanocladus sordidus)
* sierpowiec jeziorny (Drepanocladus stagnatus)
* sierpowiec moczarowy (Drepanocladus sendtneri)
* sierpowiec włosolistny (Drepanocladus capillifolius)
* skorpionowiec brunatny (Scorpidium scorpioides)
* skrobak rozłupany (Cnestrum schistii)
* skrzydlik długoszowaty (Fissidens osmundoides)
* skrzydlik studziennik (Fissidens fontanus)
* skrzydlik tęgoszczecinowy (Fissidens crassipes)
* strzechewka bruzdowana (Orthogrimmia sessitana)
* strzechewka darniowa (Orthogrimmia caespiticia)
* strzechwa bezząb (Grimmia anodon)
* strzechwa włosista (Grimmia crinita)
* strzechwowiec okrągły (Dryptodon orbicularis)
* strzechwowiec zwodniczy (Dryptodon decipiens)
* szurpek bezzębny (Orthotrichum gymnostomum)
* szurpek delikatny (Orthotrichum tenellum)
* szurpek drobny (Orthotrichum microcarpum)
* szurpek porosły (Orthotrichum lyellii)
* szurpek Rogera (Orthotrichum rogeri)
* szurpek słoikowaty (Orthotrichum urnigerum)
* szurpek skalny (Orthotrichum rupestre)
* szurpek szwedzki (Orthotrichum scanicum)
* szydłosz cienki (Cirriphyllum tenuicaule)
* ślimakobrzeżek lessowy (Hilpertia velenovskyi)
* tęposz niski (Leptodictyum humile)
* tępoząb białawy (Amblyodon dealbatus)
* torfowiec (Sphagnum)- wszystkie gatunki z wyjątkiem:
o torfowca kończystego (Sphagnum fallax)
o torfowca nastroszonego (Sphagnum squarrosum)
* trzęsiec meklemburski (Timmia megapolitana)
* tujnik maleńki (Cyrto-hypnum minutulum)
* warnstorfia włoskolistna (Warnstorfia trichophylla)
* widłoząb Bergera (Dicranum undulatum)
* widłoząb błotny (Dicranum bonjeanii)
* widłoząb płowy (Dicranum fulvum)
* widłoząb sudecki (Dicranum sendtneri)
* widłoząb zielony (Dicranum viride)
* wodnokrzywoszyj rzeczny (Hygroamblystegium fluviatile)
* wodnokrzywoszyj zanurzony (Hygroamblystegium tenax)
* zdrojek łuseczkowaty (Fontinalis squamosa)
* zdrojek rokietowaty (Fontinalis hypnoides)
* zdrojek szwedzki (Fontinalis dalecarlica)
* zrostniczek zielony (Zygodon viridissimus)
* zrostniczek wysmukły (Zygodon gracilis)
* zwiesiniec szorstki (Dicranodontium asperulum)
* zwiślik (Anomodon) - wszystkie gatunki
PAPROTNIKI

* długosz królewski (Osmunda regalis)
* gałuszka kulecznica (Pilularia globulifera)
* języcznik zwyczajny (Phyllitis scolopendrium)
* nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum)
* marsylia czterolistna (Marsilea quadrifolia)
* paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare)
* paprotnik (Polystichum) - wszystkie gatunki
* pióropusznik strusi (Matteucia struthiopteris)
* podejźrzon (Botrychium) - wszystkie gatunki
* podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant)
* poryblin kolczasty (Isoëtes echinospora)
* poryblin jeziorny (Isoëtes lacustris) - wymaga ustalenia strefy ochrony stanowiska obejmującej cały zbiornik wodny, w którym występuje,
* rozrzutka brunatna (Woodsia ilvensis)
* salwinia pływająca (Salvinia natans)
* skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia)
* skrzyp pstry (Equisetum variegatum)
* widliczka (Selaginella) - wszystkie gatunki
* widłakowate (Lycopodiaceae) - wszystkie gatunki
* włosocień cienisty (Trichomanes speciosum) - wymaga ustalenia strefy ochrony w promieniu 100 m od granic stanowiska,
* zanokcica serpentynowa (Asplenium adulterinum) - wymaga ustalenia strefy ochrony w promieniu 30 m od granic stanowiska,
* zanokcica ciemna (Asplenium adiantum-nigrum) - wymaga ustalenia strefy ochrony w promieniu 30 m od granic stanowiska,
* zanokcica klinowata (Asplenium cuneifolium) - wymaga ustalenia strefy ochrony w promieniu 30 m od granic stanowiska,
* zmienka górska (Cryptogramma crispa)
33 4 33
2010-03-02T20:39:15+01:00
Mszaki:
-gajnik lśniący
-płonnik pospolity
-tortofnik
-rokietnik pospolity
-bielistka sina

Paprotniki:
-paprotka zwyczajna
-widlicz spłaszczony
-widłak goździsty
-widłak jałowcowity

Proszę (;
93 4 93