Gdy wiał halny wiatr drzewo o wysokości 20 m złamało się w ten sposób że jego czubek dotknął ziemi w odległosci 6m od pnia.Oblicz, na jakiej wysokości złamało się drzewo.
|\
| \
|__\
6m-podstawa
20m długość całedo drzewa <odcinki _ _ _ -złamane drzewo>
odpowiedź musi wyjśc 9,1m od ziemi

2

Odpowiedzi

2010-03-02T20:38:11+01:00
Złamane drzewo utworzy trójkat prostokątny

, w którym

a=6m

b+c=20m
c=20-b
z pitagorasa:

c²=a²+b²
(20-b)²=6²+b²
400-40b+b²=36+b²
-40b=36-400
-40b=-364
b=364:40
b=9,1
drzewo złamało się na wysokości 9,1m
2010-03-02T20:41:42+01:00
6² + x² = (20 - x )²
36 + x² = 400 - 40x + x² | obustronnie odejmujemy x²
40x = 364 | : 40
x = 9,1