Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T20:36:43+01:00
Metody dbania o rzeki i zbiorniki wodne
odpowiednia regulacja prawana w państwie wysokie kary za zanieczyszczanie i szkodliwa gospodarkę zasobami wodnymi ,
budowanie oczyszczalni ścieków, powstrzymywanie eutrofizacji wód i zbiorników wodnych, zmniejszanie działalności antropologicznej człowieka na teranach wodnych, zachowywanie naturalnych ekosystemów wodnych,ograniczanie zanieczyszczeń np. przez mycie samochodów lub wyrzucanie smieci do rzek.
Dla człowieka ma to ważne znaczenie ponieważ woda słodka stanowi ok 1 % wszystkich zasobów wodnych Ziemi nalezy ja oszczędzać i przez filtrowanie i metody ochrony dbać o jej jakość w zbiornikach wodnych rozwijają isę bakterie które są ważnym ogniwem w obiegu materi w przyrodzie beż nich poszcvzególne ogniwa łańcxucha pokarmowego by wymarły a co za tym idzie życie na Ziemi również.
1 3 1
2010-03-02T20:47:22+01:00
Można dbać o rzeki oraz inne zbiorniki wodne poprzez niemarnowanie wody oraz nie zanieczyszczanie zbiorników wodnych


znaczenie zbiorników wodnych dla człowieka :
-zbiorniki wodne dostarczają pożywienie
-zbiorniki wodne mogą być takrze miejsce wypoczynku