Proszę pomóżcie mam tona jutro ale nie wiem jak wykonać !!!!!!!!!!

Ile wynosi średnia wartość siły działającej na tłok w silniku traktora, jeżeli powierzchnia tłoka jest równa 75 cm kwadratowych, a średnie ciśnienie gazu powstałego ze spalenia paliwa jest równe 400 kPa ???

Bardzo dziękuję za odpowiedź !!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T20:58:23+01:00
Wyrażenie opisujące wartość ciśnienia, jakie na daną powierzchnie wywiera działająca siła ma postać:

p=F/s, gdzie: p - ciśnienie, F - siła, s - powierzchnia.

Przekształcając to wyrażenie ze względu na siłę:

F=p*s, czyli w przypadku danych jak w zadaniu, mamy:

F=400kPa*75cm²=400*1000(N/m²)*75cm².

Zamieniając cm² na m²:

75cm²=75(1/100)²m²=(75/10000)m².

Czyli wstawiając do zadania:

F=400*1000(N/m²)*(75/10000)m²=0.4N*0.0075=0.003N.