UŁAMKI ;
[niewiem niestety jak napisać ułamek dlatego będę pisać np 88(osiem ósmych )] :))

12 ( 9 trzynastych ) - 8 =
7 - 3( pięć jedenastych ) =
3 (dwie trzecie ) + 4 ( cztery piąte ) =
7 ( trzy czwarte ) - 5 ( dwie trzecie ) =
1 (sześć dziewiątych ) + 3 (jedenaście osiemnastych) =
2

Odpowiedzi

2010-03-02T20:42:11+01:00
12 ( 9 trzynastych ) - 8 = 12/9- 72/9= -60/9= 6 6/9= - 6 2/3
7 - 3( pięć jedenastych ) = 7- 3/11= 77/11-3/11= 74/11= 6 8/11
3 (dwie trzecie ) + 4 ( cztery piąte ) =3/2+4/5=
15/10+8/10= 23/10=2,3
7 ( trzy czwarte ) - 5 ( dwie trzecie ) =7 3/4 - 5 2/3
31/4- 17/3= 93/12- 68/12= 25/12= 2 1/12
1 (sześć dziewiątych ) + 3 (jedenaście osiemnastych) =1 6/9+3 11/18=
15/9+65/18= 30/18+65/18= 95/18= 4 13/18
2010-03-02T20:46:00+01:00
12 ( 9 trzynastych ) - 8 =165/13-104/13=61/13=4 i 9/13
7 - 3( pięć jedenastych ) =77/11-38/11=39/11=3 i 6/11
3 (dwie trzecie ) + 4 ( cztery piąte ) =11/3+24/5=55/15+72/15=127/15
7 ( trzy czwarte ) - 5 ( dwie trzecie ) =31/4-17/3=93/12-68/12=25/12=2 i 1/12
1 (sześć dziewiątych ) + 3 (jedenaście osiemnastych) = 15/9+65/18=30/18+65/18=95/18=5 i 5/18