Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej i naszkicuj jej wykres, jeśli jednym z miejsc zerowych funkcji f jest liczba 7, maksymalnym przedziałem, w którym funkcja jest rosnąca, jest przedział <-∞;4>, a najmniejsza wartość funkcji f w przedziale <12;14> jest równa -45,5

1

Odpowiedzi

2010-03-02T20:56:10+01:00
Z informacji o tym, że funkcja rośnie od −∞ do 4> mamy dane o wierzchołku. Odległośc między W i miejscem zerowym(7) = 3 więc drugie miejsce zerowe to 1 y=a(x−1)(x−7) − wymnożyć i otrzymamy wzór funkcji y=2ax2−8ax+7a , porównać do wzoru y=ax2+bx+c − z czego wynika że b=−8a podstaw punkt (14;−45,5) pod równanie −45,5=a(14)2−8a*14+7a a=−12 b=−8*(−12)=4 c=7a=−72 podstaw pod y=ax2+bx+c
2 3 2