PILNE BŁAGAM NO BŁAGAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ZADANIE 1
Odpowiedz ile wierzchołków krawędzi i ścian ma ostrosłup.
a) o podstawie trapezu
b) sześciokątny
c) jedenastokątny
d) trzydziestokątny


ZADANIE 2
Oblicz łączną długość krawędzi ostrosłupa, którego podstawą jest kwadrat o bokach 12cm, a ściany boczne są jednakowymi trójkątami równobocznymi.


3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T20:46:05+01:00
A) kr.8,ścian5
b) 12,7
c)22,7
d)60, 31
zad.2
12*4+12*4=96
2010-03-02T20:47:32+01:00
ZADANIE 1
a) o podstawie trapezu- 5wierzchołków,5 ścian i 8krawędzi
b) sześciokątny 7 wierzchołków, 7 ścian 12 krawędzi
c) jedenastokątny 12 wierzchołków, 12 ścian, 22krawędzie
d) trzydziestokątny 31 wierzchołków, 31 scian, 60ścian
chyba:)
2010-03-02T21:08:37+01:00
Zadanie 2
12*12=144

12cm ma podstawa ostrosłupa a ściany boczne są trójkątami równobocznymi czyli mają taką samą długość wszystkich boków
czyli12krawędzi razy 12cm