Napisz w postaci cząsteczkowej i joowej równanie reakcji.

a) ..HCOOH + .. Ba(OH)2 -> ..... + .....
...............................................

b) .. (CH3COO)3Fe + .. AgNO3 -> ..... + .....
.....................................................

c) .. HCOOH + .. CH3COO Na -> ..... + .....
....................................................

D) .. (CH3COO)2Ni + .. K -> ..... + .....
.............................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T20:58:29+01:00
2HCOOH + Ba(OH)2 ->(HCOO)₂Ba+2H₂O
2HCOO⁻ + 2H⁺ +Ba²⁺+2OH⁻--->2HCOO⁻ +Ba²⁺+2H₂O

b) (CH3COO)3Fe + 3AgNO3 ->3CH3COOAg+Fe(NO3)₃
3CH3COO⁻+Fe³⁺+3Ag⁺+3NO3⁻--->3CH3COO⁻+Fe³⁺+3NO₃⁻

c) HCOOH + CH3COO Na -> HCOONa+CH3COOH
HCOO⁻_H⁺+CH3COO⁻+Na⁺->HCOO⁻+Na⁺+CH3COO⁻+H⁺


D) (CH3COO)2Ni + 2K ->2CH3COOK+Ni
2CH3COO⁻+Ni²⁺ +2K->2CH3COO⁻+2K⁺+Ni