Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych równych 5dm i 12dm oraz przeciw prostokątnej równej 13dm.
a) Oblicz objętość tego graniastosłupa, wiedząc, że jego wysokość jest równa 13dm.
b) Ile co najmniej kartonu potrzeba do zbudowania modelu tego graniastosłupa?

1

Odpowiedzi

2010-03-02T22:43:16+01:00
A]
v=½abh=½×5×12×13=390dm³
a=5dm
b=12dm
c=13dm
h=13dm
b]
pole=2×½×5×12+5×13+12×13+13²=60+65+156+169=450dm² potrzeba papieru