5 [cztery szóste] +(3[cztery szóste]- 1 [dwa trzecich]) =
4 [osiem jedenastych] - 3[trzy ósme] + 2 [dziewiędz trzydziestych trzecich ] =
2 [trzy siudme ] + $ [trzy dziewiątych ] - 1 [dzwanaście czternastych ]
6[trzy piątych] - 4 [jedna trzecia] - 2 [siedem trzydziestych ]zróbcie szybko
dzięki :))

mam nadzieję że warto za tyle punktów :))

2

Odpowiedzi

2010-03-02T20:56:26+01:00
5 ⁴/₆ +(3⁴/₆- 1 ⅔) = 5 ⁴/₆ + (3⁴/₆- 1 ⁴/₆) = 5 ⁴/₆ + 2 = 7 ⁴/₆ = 7 ⅔

4 ⁸/₁₁ - 3³/₈ + 2 ⁹/₃₃=4 ²⁴/₃₃+ 2 ⁹/₃₃- 3³/₈ = 6 ³³/₃₃- 3³/₈ = 7- 3³/₈ =
=6⁸/₈ - 3³/₈ = 3 ⁵/₈

2 ³/₇ + 4 ³/₉ - 1 ¹²/₁₄ = 2 ³/₇ + 4 ³/₉ - 1 ⁶/₇ = 2 ³/₇ - 1 ⁶/₇+ 4 ³/₉ =
= 1 ¹⁰/₇ - 1 ⁶/₇+ 4 ³/₉ = ⁴/₇ + 4 ³/₉ = ³⁶/₆₃ + 4 ²¹/₆₃ = 4 ⁵⁷/₆₃ = 4 ¹⁹/₂₁

6 ³/₅ - 4 ⅓ - 2 ⁷/₃₀ = 6 ¹⁸/₃₀ - 4 ¹⁰/₃₀ -2⁷/₃₀ = 2 ⁸/₃₀-2⁷/₃₀ = ¹/₃₀
2010-03-02T20:57:36+01:00
A) 5 4/6+ (3 4/6- 1 2/3)= 5 4/6- (3 4/6-1 4/6)= 5 4/6- 2= 3 4/6

b) 4 8/11- 3 3/8+ 2 9/33=4 8/11+ 2 9/33- 3 3/8= 4 24/33- 2 9/33-3 3/8= 2 15/33- 3 3/8= 2 120/264- 3 24/264=1 96/264= 1 12/33

c) 2 3/7+ 5 3/9- 1 12/14= 2 3/7- 1 12/14+ 5 3/9= 2 6/14- 1 12/14+
+5 3/9= 1 20/14- 1 12/14+ 5 3/9= 8/14+ 5 3/9= 72/126- 5 42/126= 72/126- 4 168/126= -4 96/126

d) 6 3/5- 4 1/3- 2 7/30= 6 18/30- 4 10/30- 2 7/30= 2 8/30- 2 7/30=
=1/30