Odpowiedzi

2010-03-02T20:51:14+01:00
W trójkącie ostrokątnym ABC boki AC i BC mają długości √13 i 5,a wysokość poprowadzona z wierzchołka C ma długość 3.Oblicz pole tego trójkąta.

P=1/2 a*h
h=3
a=?
b=5
c=√13
a=x+y
x²+3²=5²
x²=25-9
x→=16
x=4
y²+3²=√13²
y²=13-9
y²=4
y=2
a=2+4
a=6
P=1/2*6*3
P=9
1 5 1