Odpowiedzi

2010-03-02T23:00:25+01:00
Zad 3/143
a) mniejszy bok
a=6 pierwiastków z 3 /3=2 pierwiastki z 3
dłuższy bok
2a=2* 2 pierwiastki z 3= cztery pierwiaski z 4
b)mniejszy bok
9 pierwiastków z3 / 3= 3 pierwiastki z 3
dłuższy bok
2a= 2*3 pierwiastki z 3 = 6 pierwiastków z 3
c)krótszy bok
10 pierwiastków z 3 / 3
dłuższy bok
2a= 2*10 pierwiastków z 3 / 3= 20 pierwiastków z 3 /3
d)krótszy bok
a= pierwiastek z 2
dłuższy bok
2a= 2* pierwiastek z 2= 2 pierwiastki z 2