Zadenie z podręcznika do niemieckiego do klasy 1gim der di das
zadanie c10/114
pytanie
Dativ oder akkusativ? erganze die Personalpromnomen

zadanie
neumas kaufen ihren Kindern Schlittschuhe
____________________________________
____________________________________
_____________________________________

ihrgebteurer Tante ein puderdose
______________________________
______________________________
______________________________

Z góry Dzięki za zadnie

1

Odpowiedzi

2010-03-02T20:54:48+01:00
Pierwsze zdanie to Akusativ /
Sie kafufen ihren Kindern Schlittschuhe.

drugie to Dativ/

Ihr gibt teurer Tante einer Poderdose.