Napisz równania reakcji zachodzących w probówkach 1-8.

1. kwas palmitynowy wlewamy do wodorotlenku sodu.
2. sód wlewamy do kwasu butanowego.
3. tlenek glinu wlewamy do kwasu etanowego.
4. węglan sodu wlewamy do etanianiu wapnia.
5. wodorotlenek potasu wlewamy do metanianu miedzi(II)
6. kwas etanowy wlewamy do azotanu (V) srebra (I)
7. wodę bromową wlewamy do kwasu oleinowego.
8.węglan magnezu wlewamy do kwasu etanowego.

Bardzo proszę o pomoc . !!

1

Odpowiedzi

2013-03-12T14:03:40+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1. C₁₅H₃₁COOH + NaOH ---> C₁₅H₃₁COONa + H₂O
2. 2Na + 2C₃H₇COOH ---> 2C₃H₇COONa + H₂
3. Al₂O₃ + 6CH₃COOH ---> 2(CH₃COO)₃Al + 3 H₂O 
4. Na₂CO₃ + (CH₃COO)₂Ca ---> 2 CH₃COONa + CaCO₃
5. 2 KOH + (HCOO)₂Cu ---> 2 HCOOK + Cu(OH)₂
6. CH₃COOH + AgNO₃ ---> CH₃COOAg + HNO₃
7. Br₂ + 2C₁₇H₃₃COOH ---> 2 C₁₇H₃₃Br₂COOH
8. MgCO₃ + 2CH₃COOH ---> (CH₃COOH)₂Mg + H₂CO₃

2 1 2