1.Podaj przykład ciała który porusza się ruchem drgającym.
2. Co to jest amplituda, okres, częstotliwość... proszę tez o ich jednostki jak można. :>
3. Jakie dźwięki są słyszane dla nas.?
4.Co potrafi pochłonąć dźwięk?
5. Jak to się dzieje że dźwięk jest głośniejszy?

dla naj dam naj, nie ma co. :))
i prosze pomóżcie jutro mam z tego sprawdzian. :((

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T21:03:45+01:00
Przykład ciała poruszajacego sie ruchem drgajacym: lampa wprowadzona w ruch porusza się ruchem drgajacym.


amplituda jest to największe wychylenie z punktu równowagi
okres to czas wykonania jdnego pełnego drgania w ruchu drgajacymm
kreśla liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu.
W układzie SIjednostka częstotliwości jest jeden herc (Hz)

Dla nas słyszalne to dzwięki o częstotliwości od 16-20 Hz do 16-20kHz (kiloherców)

Natężenie dzwięku- Poziom głośności dowolnego dźwięku w fonach jest liczbowo równy poziomowi natężenia (wyrażonego w decybelach) tonu o częstotliwości 1 kHz, którego głośność jest równa głośności tego dźwięku. Dźwięki o tej samej liczbie fonów wywołują to samo wrażenie głośności, ale nie muszą być to dźwięki identyczne w sensie barwy (np. o różnych częstotliwościach). W odróżnieniu od jednostki son, która jest jednostką liniową głośności, fony nie podlegają arytmetycznemu sumowaniu przy obliczaniu całkowitego poziomu głośności kilku jednoczesnych dźwięków. Fon to jednostka natężania dzwieku


Proszę ; d
1 5 1