Oblicz wysokość i objętość ostrosłupa prawidłowego
- czworokątnego o krawędzi podstawy 1 dm i krawędzi bocznej 2 dm.
_________________________________________
Prostopadłościan : a - 2√2 b - 2√10 c-3√3
Jaką długość ma przekątna tego prostopadłościanu ?

1

Odpowiedzi

2010-03-02T23:33:47+01:00
Zad.1]
½a√2=½×1√2=½√2 = połowa przekatnej podstawy
obliczam h bryły:
h²=2²-(½√2)²
h²=4-½
h=√⁷/₂ = wysokośc ostrosłupa

v=⅓a²h=⅓×1²×√⁷/₂=⅓√⁷/₂ dm³= objętość

]zad.2]
a=2√2
b=2√10
c=3√3

D= pierwiastek z :a²+b²+c²
D= pierwiastek z :(2√2)²+(2√10)²+(3√3)²=
D=pierwiastek z :8+40+27
D=√75=5√3 = przekątna prostopadłościanu