Odpowiedzi

2010-03-02T21:31:03+01:00
1-Stefan Żeromski
2-"Syzyfowe Prace"
3-epika
4-powieść modernistyczna
5-dorastanie nastolatka podczas Zaborów
6- Marcin Borowicz
7-przeciwstawienie się zaborcom
8-Henryk Sienkiewicz
9-epika
10-nowela
11-polscy emigranci po upadku listopadowym w 1831r.
12-niewielka wysepka położona niedaleko portu Aspinwall u wejścia do Kanału Panamskiego
13-Skawiński
14- Zapomnieć o przeszłości
15-Aleksander Fredro
16-dramat
17-komedia
18-koniec XVIII w.
19.Zamek
20-Rejent Milczek
21-Odzyskanie swojej części muru
22-epika
23-opowiadanie
24-Czerwiec, letni wieczór, Warszawa 1942 lub 1943, tuż przed godziną policyjną.
25-Nastolatek "Michaś" (tak nazwał go narrator), 15-16 lat
26-chciał uciec od rzeczywistości
27-Stefan Żeromski
28-epika
29-opowiadanie
30- nie wiadomo
31-lata 80 XIX w.
32-Stanisława Bozowska
1 5 1
2010-03-02T21:33:42+01:00
1. Stefan Żeromski
2. Syzyfowe prace
3. Epika
4. powieść
5. XIX w. polska pod zaborem rosyjskim
6. Marcin Borowicz, Andrzej Radek, Bernard Zygier
7. Walka z rusyfikacją
8. Henryk Sienkiewicz
9. Epika
10. Nowela
11. historia ukazana jest od roku 1890 (od powstania listopadowego)
12. Aspinwall
13. Skawiński
14. Odnalezienie spokojnego miejsca do spoczynku; zakończenie tułaczki
15. Aleksander Fredro
16. dramat
17. komedia
18. XVIII w. (konfederacja barska)
19. Odrzykoń
20. Rejent Milczek, Cześnik Raptusiewicz
21. Spór o zamek
22. epika
23. opowiadanie
24. Warszawa
25.Michaś
26. zlekceważenie śmierci
27. Stefan Żeromski
28. epika
29. nowela
30. druga połowa XIX w. (zabór rosyjski)
31. Obrzydłówek
32. Stanisława Bozowska
1 5 1