Odpowiedzi

2010-03-03T11:52:42+01:00
Polska od czasów przewrotu majowego czyli od 12-15 maja 1926. Kiedy to Józef Piłsudski zorganizował przewrót aż do jego śmierci w 1935r. nie była państwem totalitarnym ponieważ nie przyjoł on władzy prezydenta wytypował zaś Ignacego Mościckiego z którym władza sie zgadzała. Zamach doprowadził do obalenia legalnego rządu i ustanowienia 13 letniej wladzy autorytarnej w przez rząd sanacji co było zaprzeczenie totalitaryzmu panującego czesto w krajach w XX wieku. Autorytaryzm był zaprzeczeniem władzy Totalitarnej ponieważ nie opierał sie na masowy terrorze lecz ograniczał się jedynie do represjonowania tych, którzy otwarcie go krytykują i dążą do jego obalenia.Autorytaryzm Podtrzymują władzę, co wiąże się z częstym stosowaniem lub grożeniem przymusem państwowym.W przeciwieństwie do totalitaryzmu ta dowolność posługiwania się przymusem ogranicza się tylko do jawnych przeciwników systemu. Możesz jeszcze dopisać że w Autorytaryzmie brakuje tego na czym opiera sie totalitaryzm czyli braku charakterystycznej dla totalitaryzmu ścisłej kontroli państwa nad wszystkimi aspektami życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego obywateli - władza istnieje niejako obok społeczeństwa, realizując swoje cele.

Myśle że ci starczy ;)