1.Zapisz zadanie w postaci równania.
a) 5% liczby x jest równe 10.
b) liczba x stanowi 5% liczby 10.
c) Liczba o 5% większa od x jest równa 10.
d) Liczba o 5% mniejsza od x jest równa 10.
e) Liczba x jest o 5% wieksza od liczby 10
f)Liczba x jest o 5% mniejsza od liczby 10


2.Zapisz zadanie w postaci równania.
a) Ania dostała x złotych, wydała połowę i zostało jej 3zł.
b) Michał ma x lat, trzy razy więcej niz 10 lat temu.
c)Obwód kwadratu o boku a jest o 10 cm większy niż długość boku.
d) W lesie było x łosi, urodziły się 4 młode i liczba łosi wyrosła o 20%.
e) W parku rośnie x drzew, 2% z nich stanowi trzy lipy.
f) Komputer kosztuje tylko x złotych, ale po doliczeniu do tej ceny 22% podatku trzeba zapłacić 3000zł.

2

Odpowiedzi

2010-03-02T21:15:14+01:00
5x=10
x*5%=10
x+5%=10
x-5%=10
5%+x=10
x-5%=10

2010-03-02T21:16:12+01:00
A) 5% liczby x jest równe 10.
0,05x=10
b) liczba x stanowi 5% liczby 10.
x=5%*10
c) Liczba o 5% większa od x jest równa 10.
x+5%=10
d) Liczba o 5% mniejsza od x jest równa 10.
x-5%=10
e) Liczba x jest o 5% wieksza od liczby 10
x- 5%=10
f)Liczba x jest o 5% mniejsza od liczby 10
x+5%=10

2.Zapisz zadanie w postaci równania.
a) Ania dostała x złotych, wydała połowę i zostało jej 3zł.
x-1/2x=3
b) Michał ma x lat, trzy razy więcej niz 10 lat temu.
3x-10=x
c)Obwód kwadratu o boku a jest o 10 cm większy niż długość boku.
4a-10cm=a
d) W lesie było x łosi, urodziły się 4 młode i liczba łosi wyrosła o 20%.
x+40=1,2x
e) W parku rośnie x drzew, 2% z nich stanowi trzy lipy.
0,02x
f) Komputer kosztuje tylko x złotych, ale po doliczeniu do tej ceny 22% podatku trzeba zapłacić 3000zł.
1,22x=3000zł
1 5 1