Zadanie 2 (4 punkty)
Jaka jest setna cyfra po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym 2/13 ( dwie trzynaste )?

Zadanie 3 (5 punktów)
W badaniach ankietowych na temat ogrodnictwa wzięło udział 200 ogrodników. Okazało się, że 80% spośród nich hoduje róże, 70% uprawia warzywa, zaś 8 ogrodników nie hoduje róż ani nie uprawia warzyw. Jaki procent ankietowanych ogrodników jednocześnie hoduje róże i uprawia warzywa? Ilu ogrodników hoduje róże ale nie uprawia warzyw?


Bez błędów i pisać rozw. dokładnie z każdym obliczeniem

1

Odpowiedzi

2010-03-02T21:20:16+01:00