MATEMATYKA - DŁUGOŚCI OKRĘGU, POLE KOŁA
ZAD 9 str. 64 podr.
Matematyka z Plusem-Gd.Wyd.Ośw. NOWE WYDANIE

treśc:
Oblicz pole koła o obwodzie:
a)
16Л cm
Л m
0,12Л mm
2/3 Л km
4 dm

b)
16Л cm²
4/9Л m²
0,25Л mm²
2Л dm²
3km²


Л - znaczy pi (ludolfina)


proszę dobrze i szybko !!!!!!!!!!!!!!!!!!

to potrzebuje już!!!!!!!!!!!!!

daje naj

3

Odpowiedzi

2010-03-02T21:29:24+01:00
MATEMATYKA - DŁUGOŚCI OKRĘGU, POLE KOŁA
ZAD 9 str. 64 podr.
Matematyka z Plusem-Gd.Wyd.Ośw. NOWE WYDANIE

treśc:
Oblicz pole koła o obwodzie:
a)
16Л cm
l=2πr
2πr=16Л
r=8 cm
P=πr²
P=64π cm²

Л m
l=2πr
2πr=Л
r=1/2 m
P=πr²
P=1/4 π m²

0,12Л mm
l=2πr
2πr=0,12Л
r=0,06 mm
P=πr²
P=0,0036 π mm²

2/3 Л km
l=2πr
2πr=2/3 Л
r=1/3 km
P=πr²
P=1/9 π km²

4 dm
l=2πr
2πr=4
r=2/π dm
P=πr²
P=4/π²* π dm²
P=4/π dm²

b) pewnie oblicz pole(?)

16Л cm²
P=πr²
πr²=16Л
r²=16
r=4 cm

l=2πr
l=2π*4
l=8π cm

4/9Л m²
P=πr²
πr²=4/9Л
r²=4/9
r=2/3 m

l=2πr
l=2π*2/3
l=4/3 π m

0,25Л mm²
P=πr²
πr²=0,25Л
r²=0,25
r=0,5 mm

l=2πr
l=2π*0,5
l= π mm

2Л dm²
P=πr²
πr²=2Л
r²=2
r=√2 dm

l=2πr
l=2π*√2
l= 2√2π dm

3km²
P=πr²
πr²=3
r²=3/π
r=√3/π km

l=2πr
l=2π*√3/π
l= 2√3√π km
21 4 21
2010-03-02T21:32:28+01:00
A).
ob = 16Л cm
ob = 2Лr
r = 8 cm
pole = Лr² = 64 Л cm²

ob = Л m
r = 1 m
pole = Лr² = Лm²

ob = 0,12Л mm
r = 0,06 mm
pole = Лr² = 0,0036Л mm²

ob = 2/3 Л km
r = 1/3 km
pole = Лr² = 1/9 Л km²

ob = 4 dm
r = 2 dm
pole = Лr² = 4 Л dm²

b).

pole = 16Л cm²
pole = Лr²
r = 4
ob = 2Лr = 8Л

pole = 4/9Л m²
pole = Лr²
r = 2/3 m
ob = 2Лr = 4/3 m

pole = 0,25Л mm²
pole = Лr²
r = 0,5 mm
ob = 2Лr = 1 mm

pole = 2Л dm²
pole = Лr²
r = 1,41 dm
ob = 2Лr = 2,82 dm

pole = 3km²
pole = Лr²
r = 1,73 km
ob = 2Лr = 3,46 km
9 4 9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T21:32:36+01:00
Wzór na obwód koła=2πr
wzór na pole koła=πr²

2πr=16π
r=8
p=π×8²=64πcm²

2πr=πm/:π
2r=1 m
r=0,5m

pole=π×0,5²=¼πm²

2πr=0,12πmm/:π
2r=0,12 mm
r=0,12:2
r=0,06 mm
pole=π×0,06²=0,0036π mm²

2πr=⅔π km
2r=⅔ km
r=⅔:2
r=⅓ km
pole=π×(⅓)²=1/9π km²


2πr=4dm
r=4:2π
r=2/π
pole=π×(2/π)²=4/π dm²

b] tu trzeba chyba obwód koła obliczyć z pól
πr²=16π cm²
r²=16
r=4cm

2π×4=8πcm

πr²=4/9π m²
r=⅔ m

2π×⅔=4/3π=1⅓πm


πr²=0,25πmm²
r=0,5 mm

2π×0,5=π mm


πr²=2π dm²
r=√2 dm

2π×√2=2√2πdm


πr²=3 km²
r=√3/π

2π×√3/π=2π√3/πkm
20 4 20