1.Jak określano w połowie XVIII wieku stronnictwo polityczne skupione wobec króla ?

2.Jak nazywała się pierwsza świecka uczelnia w Polsce, założona w 1765 r.?

3.Jak nazywały się spotkania literackie w Łazienkach pod kierownictwem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego?

4.konfederacja w Toruniu (marzec 1767) zawiązana została przez szlachtę:
a) katolicką
b) innowierczą

5.W obronie czego występowali konfederaci barscy ?

6.Kiedy powołana została Komisja Edukacji Narodowej (podaj dzień, miesiąc i rok)?

7.Przedstawiciele jakiego stanu uczestniczyli w „czarnej procesji”?

8.Wymień najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 Maja(5).

9.Jak nazywał się spisek magnatów dążących do obalenia Konstytucji 3 Maja, zawiązany w 1792 roku?

10.Co to jest ; insurekcja,czarna procesja,KEN i obiady czwartkowe ?

12. zawiązana przeciwko królowi i Rosji; znosiła wolną elekcję; po jej stronie stanął St. August Poniatowski; zakończyła się I rozbiorem Polski; zakończyła się II rozbiorem Polski; została zawiązana przeciwko Konstytucji 3 maja; brała pod opiekę państwa chłopów; władzę wykonawczą miała stanowić Straż Praw;

konfederacja barska Konstytucja 3 maja konfederacja targowicka - dobierz w pary...
Proszę o wszystkie odp... to ważne dla mnie , nie z internetu ! ;) dziękuje ;**

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T21:32:35+01:00
1.stronnictwo dworskie
2 Szkoła Rycerska
3. OBIADY CZWARTKOWE
4. b) innowierczą
5. ZŁOTEJ WOLNOŚĆI SZLACHECKIEJ-PRAW SZLACHTY
6. 1773, 14 PAŹDZIERNIKA
7. MIESZCZAŃSTWA
8 ZNIESIENIE LIBERUM VETO, Sasi po śmierci poniatowskiego dynastią panującą, wolność wyznania, dwuizbowy sejm, powołano straż praw
9. TARGOWICA
10. Insurekcja-z łacińskiego powstanie, walka w obronie niepodległości
Czarna procesja- wystąpienie mieszczaństwa w 1787r., któremu dowodził Jan Dekert, aby nadać mieszczaństwu m.in. prawa polityczne
KEN-komisja edukacji narodowej powołana 14 października 1773r. na sejmie w Warszawie, pierwsza taka na świecie
Obiady- spotkania literackie w Łazienkach pod kierownictwem króla Stanisława
12. konfederacja barska: zakończyła się I rozbiorem Polski, zawiązana przeciwko królowi i Rosji
Konstytucja 3 maja- znosiła wolną elekcję, zakończyła się II rozbiorem Polski, władzę wykonawczą miała stanowić Straż Praw; brała pod opiekę państwa chłopów
konfederacja targowicka - po jej stronie stanął St. August Poniatowski, została zawiązana przeciwko Konstytucji 3 maja
1 5 1