Każdy rok przestępny jest dłuższy od roku zwykłego (jest w nim dodatkowo jeszcze jeden dzień, 29 luty). Rok jest zwykły, jeśli liczba określająca go nie jest podzielna przez 4. Jeśli liczba ta jest podzielna przez 4, to jest to rok przestępny, chyba że jest ona podzielna przez 100 - wówczas jest to również rok zwykły. Wyjątkiem są te lata, które są podzielne przez 400, wówczas są one latami przestępnymi. Jako obiecujący programista zostałeś poproszony o napisanie programu, który sprawdzi czy podany rok jest przestępny czy nie.

(JAVA)

1

Odpowiedzi

2009-10-20T21:21:27+02:00
Class Przestepny{

public static void main(String args[])
{
// zamien parametr na liczbe
int rok=Integer.parseInt(args[0]);

// sprawdz czy rok jest podzielny przez 4 oraz nie jest podzielny
// przez sto lub jest podzielny przez 400.
if (rok%4==0 && rok%100!=0 || rok%400==0){
System.out.println("Tak");
} else {
System.out.println("Nie");
}
}
}