1.Pole trójkąta jest równe 120,8cm².Oblicz podstawę tego trójkąta, jeżeli wysokość opuszczona na ten bok wynosi 20 cm.
2.Oblicz pole trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 4i dwie piąte dm i 8¾dm.
3.Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego pole trójkąta równobocznego o boku długości a i wysokości 4.
4.Oblicz pole trójkąta, w którym podstawa wynosi 16 cm, a wysokość opuszczona na tę podstawę stanowi ¾ tej długości.
5.Bok trójkąta ma 8 cm, a odpowiadająca mu wysokość ma 7cm.Drugi bok trójkąta ma 10cm.Oblicz wysokość odpowiadającą drugiemu bokowi.
6.Pole trójkąta jest równe 32cm², a jego podstawa ma długość 4 cm.Oblicz długość wysokości odpowiadającej tej podstawie.
BARDZO PROSZĘ O WSZYSTKIE OBLICZENIA!!
Z GÓRY DZIĘKUJE.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T21:47:01+01:00
1)P=(a*h)/2
a=2P/h
120.8*2/20=a
241.6/20=a
a=12.08
2)P=(4⅖*8¾)/2=19.25
3)P=(a*4)/2=2a
4)h=¾*16=12cm
P=(16*12)/2=96cm²
5)P=(8*7)/2=28cm²
h=2P/a
h=56/10=5.6cm
6)h=64/4=16cm
2 5 2