Zad.1 Jakie ciśnienie wywiera na lód łyżwiarz o masie 60 kg , jeżeli powierzchnia jednej łyżwy wynosi 10 cm kwadratowych ?
zad.2 jaka jest wartość siły działającej na tłok silnika parowego o średnicy 25 cm , jeżeli średnie ciśnienie pary wynosi 1,5 kN/cm kwadratowych?
zad.3 Zamień 1 atmosferę techniczną na Megapaskale.

macie tu wzory p= F/S
F-siła
s-powierzchnia
p-Pascal

proszę o rozw. zad. dziękuję. pozdrawiam ;)))

1

Odpowiedzi

2010-03-03T13:34:16+01:00
1. m=60kg
s = 10cm² = 0.001 m²

F = 60 * 10 = 600

p = F/s = 600/0.001
p = 600000 Pa

2. p = 1,5 kN = 1500 N
r = 12,5 cm = 0,125 m

s = π * (0,125)² = 0,49 m²

F = p*s = 1500*0,49
F = 735 N

3. 1 atmosfera techn. = 98100 Pa
98100 Pa = 0,0981 MPa