1.Zapisz zdania w inny sposób.
a) Ich habe am Vormittag English
Am Vormittag ................

b) Markus spielt in der Nacht Computer.
In der Nacht .................

c) Wir essen am Abend Pizza .
Am Abend ...................

d) Sie tanzt am Wochenende im Tanzklub.
Am Wochenende ..............

2.Wpisz czasowniki w odpowiednie luki .
a) Wir ...... um 7 Uhr .... ( aufstehen )
b) Wann ......... ihr ..... ? ( losgehen )
c) Nach dem unterricht .... die Schüler ... ( fernsehen )

3.Wpisz odpowiednie formy czasownika ansehen .

a) Meine Mutter ... gern Komödien ... .
b) Was ... du gern ... ?
c) Wir ... nur Sport ... ?
d) ..... ihr gern Krimis ....... ?

4. Odpowiedz.
Welches Fach magst du sehr gern ?
Welches Fach magst dy nicht ?

I ostatnie :

Która z podanych opini jest pozytywna , neutralna , negatywna ?
1.Der Lehrer ist gerecht .
2. Die Lehrerin fragt uns oft ab.
3.Die Lehrerin erklärt gut.
4.Der Lehrer gibt gute Noten.
5.Der Lehrer macht viele Tests.
6.Die Lehrerin ist ernst.
7.Der Lehrer organisiert oft Gruppenarbeit.
8.Die Lehrerin spricht sehr schnell.

Czekam na szybką odpowiedź .Pilne :D
Dziękuje !!

3

Odpowiedzi

2010-03-02T21:46:49+01:00
1.
a) habe ich Englisch
b) spielt Markus Computer
c) essen wir Pizza
d) tanzt sie im Tanzklub
2.
a) stehen, auf
b) geht, los
c) sehen, fern
3.
a) sieht, an
b) siehst, an
c) sehen, an
d) sehen, an
4.
Odpowiedzi zależą od Ciebie :) [das Fach - specjalność, fach]
Ich mag ......... sehr gern.
Ich mag ......... nicht.
5.
1) pozytywna
2) neutralna
3) pozytywna
4) pozytywna
5) neutralna
6) negatywna
7) pozytywna
8) negatywna

Proszę bardzo :)
24 4 24
2010-03-02T21:57:40+01:00
1.a)am vormittag habe ich english
b)in der nacht markus spielt computer
c)am abend essen wir pizza
d)am wochenende tanzt sie im tanzclub
2.a) wir stehen um 7 uhr auf
b)wann geht ihr los
c)nach den unterricht seht die schuler fern
3.
a)maine mutter seht gern komodien an
b)was sehst du gern an
c) wir sehen nur sport an
d)seht ihr gern krimis an


4 nie umiem sory...;(

5.


1.uczeńjest sprawiedliwa
2.nauczycielka często pyta z mapy
3.
4.uczeń ogląda dobrze zeszyty
5.uczeń robi często testy
6.
7.uczeń organizuje często grupowe prace
8.nauczycielka pisze szybko na tablicy
ja Ci przetłumaczyłem to sobie sam wybierz które jest pozytywne itd.
9 3 9
2010-03-02T23:22:12+01:00
1.Zapisz zdania w inny sposób.
a) Ich habe am Vormittag Englisch
Am Vormittag habe ich Englisch.

b) Markus spielt in der Nacht Computer.
In der Nacht spielt Markus Computer.

c) Wir essen am Abend Pizza .
Am Abend essen wir Pizza.

d) Sie tanzt am Wochenende im Tanzklub.
Am Wochenende tanzt sie im Tanzklub.

2.Wpisz czasowniki w odpowiednie luki .
a) Wir STEHEN um 7 Uhr AUF.( aufstehen )
b) Wann GEHT ihr LOS? ( losgehen )
c) Nach dem Unterricht SEHEN die Schüler FERN.( fernsehen )

3.Wpisz odpowiednie formy czasownika ansehen .

a) Meine Mutter SIEHT gern Komödien AN.
b) Was SIEHST du gern AN?
c) Wir SEHEN nur Sport AN?
d) SEHT ihr gern Krimis AN?

4. Odpowiedz.
Welches Fach magst du sehr gern ?
*ICH MAG SEHR SPORT.
Welches Fach magst du nicht ?
*ICH MAG NICHT BIOLOGIE.


5. Która z podanych opini jest pozytywna , neutralna , negatywna ?
1.Der Lehrer ist gerecht . POZYTYWNA
2. Die Lehrerin fragt uns oft ab. NEGATYWNA
3.Die Lehrerin erklärt gut. POZYTYWNA
4.Der Lehrer gibt gute Noten. POZYTYWNA
5.Der Lehrer macht viele Tests. NEUTRALNA
6.Die Lehrerin ist ernst. NEUTRALNA
7.Der Lehrer organisiert oft Gruppenarbeit. POZYTYWNA
8.Die Lehrerin spricht sehr schnell. NEGATYWNA


Mam nadzieję że pomogłam,
Pozdrawiam ;)
8 4 8