1.Wyjaśnij na czym polegają obrzędy świeckie i podaj przykłady
2. Czym są obrzędy w życiu religijnym
3.Co jest istotą obrzędów sakramentalnych
4.Dokonaj podziału sakramentów ze względu na cel któremu służą i określ ten cel
Z góry dziękuję !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T00:37:26+01:00
1.Obrzędy świeckie to czynności zakorzenione w tradycji, często mają znaczenie symboliczne. Tworzą określone dziedziny zwyczajów i obyczajów. Ceremonie mogą mieć charakter rodzinny lub lokalny. Rytuały są istotną częścią różnych uroczystości, charakterystycznych dla różnej społeczności. Obyczaje przybliżały i wprowadzały w zjawiska zachodzące w przyrodzie i społeczności, w jakiej żył człowiek.Do obrzędów świeckich zaliczymy Andrzejki, topienie Marzanny,frycowe czy oczepiny.
2.W życiu religijnym, obrzędy określają zasady postępowania, w jaki sposób człowiek powinien się zachować wobec rzeczy świętych. Religijnym obrzędem będzie np. Msza Święta, przyjęcie sakramentu chrztu, bierzmowania, pożegnanie zmarłego czy spowiedź.
3.Istotą obrzędów sakramentalnych jest przybliżenie społeczności do Boga, szerzenie i obrona wiary, pomoc w zbawieniu człowieka, a także udoskonalają naszą więź z Kościołem.

4.Podział sakramentów:
1. inicjacji - chrzest, bierzmowanie, Eucharystia
2. uzdrowienia - pojednanie, namaszczenie chorych
3. wspólnoty - małżeństwo, kapłaństwo