Zad.1.
Oblicz pole powierzchni i objętość prostopadłościanu o wymiarach 9cm, 7cm i 12 cm.
zad.2.
Oblicz pole całkowite i objętość stożka , którego przekrojem jest trójkąt równoramienny o podstawie 6 cm i ramieniu 5 cm.
zad.3.
Oblicz pole całkowite i objętość walca ,którego wysokość wynosi 12 cm , a przekątna przekroju osiowego 13 cm .(Prosze o rozwiązanie po kolei bo mam z tego w czwartek egzamin , a nic z tego nie rozumiem)!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-02T21:46:19+01:00
Zadanie 1.
a=9cm
b=7cm
c=12cm

Ppc=2ab+2ac+2bc=2*9*7+2*9*12+2*7*12=126+216+168=510cmkwadratowych
V=abc=9*7*12=756cmszesciennych.