Odpowiedzi

2009-10-20T15:16:24+02:00
Zadanie 20
a) W. woda z sokiem
b) O. mieszanin niejednorodnych
c) D. sedymentacji i dekantacji
d) A. destylacji
Hasło: WODA

Zadanie 21
Obecnie znanych jest 114 pierwiastków chemicznych. W przyrodzie występuje ich 90, a pozostałe są otrzymane sztucznie. Każdy pierwiastek jest oznaczony międzynarodowym symbolem chemicznym pochodzącym najczęściej od nazwy łacińskiej pierwiastka. Jeśli nazwy kilku pierwiastków zaczynają się tą samą literą, to dodaje się kolejne litery małe.

Zadanie 23
a) nazw państw - polon, frans
b) nazw regionów (miast) - ren, hel
c) nazw kontynentów - ameryk, europ
d) imion bogów lub postaci mitologicznych - neptun, pronet
e) nazwisk wybitnych uczonych - einstein, nobel
f) nazw planet - uran, pluton
g) określeń ich właściwości fizycznych - tytan, neon

Zadanie 24
Substancje stałe:
- złoto (Au)
- polon (Po)
Ciecze:
- brom (Br)
- rtęć (Hg)
Gazy:
- argon (Ar)
- tlen (O)

;P
16 4 16