1.
W klasie jest 35 uczniów.Liczba dziewcząt stanowi ⅔ liczby chłopców , ile jest dziewcząt a ile chłopców w tej klasie ?

2.Obwód prostokąta wynosi 70 cm długość jednego z boków stanowi ⅔ dlugości drugiego boku , Wyznacz długości boków tego prostokąta .

3.Suma trzech liczb wynosi 120 . Pierwsza liczba jest 2 razy wieksza od drugiej a trzecia o 4 wieksza od drugiej jakie to liczby .

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-20T15:00:10+02:00
1.W klasie jest 35 uczniów.Liczba dziewcząt stanowi ⅔ liczby chłopców , ile jest dziewcząt a ile chłopców w tej klasie ?
x - liczba chłopców
⅔x - liczba dziewcząt
x+⅔x =35
1⅔x =35
5/3x=35 /*3/5
x=21 l.chłopców
35-21=14 l. dziewcząt

2.Obwód prostokąta wynosi 70 cm długość jednego z boków stanowi ⅔ dlugości drugiego boku , Wyznacz długości boków tego prostokąta .

a - bok dłuższy
b=⅔a - bok krótszy
2a+2b=Ob
2a+2b=70
2a+ 2* ⅔a =70
2a+ 4/3a=70
3⅓a=70
10/3a=70 / *3/10
a=21
b=⅔a=⅔ *21= 14

a=21
b=14

3.Suma trzech liczb wynosi 120 . Pierwsza liczba jest 2 razy wieksza od drugiej a trzecia o 4 wieksza od drugiej jakie to liczby .

2x-pierwsza liczba
x- druga liczba
x+4 - trzecia liczba

x+2x+x+4=120
4x=116
x=29
2x=2*29=58
x+4=29+4=33

Pierwsza liczba = 58, druga = 29, a trzecia=33.
2 5 2
2009-10-20T15:58:36+02:00
Zad.1
35 - liczba uczniów
x - liczba chłopaków
⅔x - liczba dziewcząt
x+⅔x = 35
1⅔x=35
5/3=35:5/3 /-znak ułamka
x=21
21:3=7
7*2=14 - LICZBA dziewcząt
14+21=35
Odp:
Dziewcząt jest 14 a chłopców 21.

zad.2
O=70
x-długość jednego boku
⅔x - długość drugiego boku
x+⅔x = 70
1⅔x=70
5/3=70:5/3 /-znak ułamka
x=42

42:2=21 - bok dłuższy
70-42=28
28:2=14 - bok krótszy

Odp: Długość dłuższego boku wynosi 21 a krótszego 14.

zad.3

120 - suma 3 liczb
x- druga liczba
2x- pierwsza liczba
4+x - trzecia liczba

x+2x+4+x=120
4x=120 - 4 (gdy przerzucamy na drugą stronę zmieniamy znak na przeciwny)
4x=116/4
x=29

29*2=58(pierwsza liczba)
29+4=33 (trzecia liczba)
spr:
58+29+33=120
29+4=33

Odp:
Pierwsza liczba 58, druga liczba 29, trzecia liczba 33.

4 5 4